Mail tilitoimisto(at)mauripehkonen.fi
Puhelin 040 8363 265
Facebook
Älä hätäile. Me hoidamme.

Päivittyviä lukuja 2021

                                                               

Kilometrikorvaus                                                    0,44  euroa/km

Kokopäiväraha (kesto yli 10 tuntia)                   44,00 euroa

Osapäiväraha (kesto yli 6 tuntia)                       20,00 euroa

Ateriakorvaus                                                          11,00 euroa

Sava-maksu                                                           1,53  % brutto palkasta

Tyel maksu                                                              24,8  % brutto palkasta

       työnantajan osuus 17,65 %

       työntekijöiden osuus:

Tyel maksu (tilapäinen työnantaja)                   24,8  % brutto palkasta

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

ilmoitetusta vuosityöansiosta

* Yel-työtuloraja nousee 13 247,00 euroon työttömyysturvan ja sairauspäivärahan saamiseksi.

* Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulo on vähintään 13 247,00 €/vuosi

 

Veroilmoitusten määräpäivät keväällä 2021

Verohallinto on julkaissut määräpäivät, joihin mennessä pitää ilmoittaa tietoja vuoden 2020 verotusta varten.

1.3.2021: metsänomistajat ja maatalousyhtymät
•    Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
•    Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus
•    Arvonlisäveroilmoitus, jos verokausi on kalenterivuosi. Päivä on myös arvonlisäveron maksun määräpäivä.
•    Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi

1.4.2021: maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset
•    Maatalouden veroilmoitus
•    Maataloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
•    Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta. Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
•    Niiden metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
•    Elinkeinoyhtymien veroilmoitus

30.4.2021: osakeyhtiöt ja muut yhteisöt
•    Yhteisöjen on annettava veroilmoitus 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla tilikausi päättyy vuodenvaihteessa, jolloin veroilmoituksen määräpäivä on 30.4.

4.5.2021: palkan- ja eläkkeensaajat sekä kiinteistöjen omistajat
•    Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Jokaisen oma henkilökohtainen määräpäivä näkyy omalla veroilmoituksella.
•    Kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä. Jos kiinteistötiedoissa on korjattavaa, korjaukset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Kiinteistöveron maksupäivät ovat yhteisöasiakkailla 6.7. ja 6.9. ja henkilöasiakkailla 6.8. ja 6.10.

11.5.2021: palkan- ja eläkkeensaajat
•    Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 2. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

18.5.2021: palkan- ja eläkkeensaajat
•    Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 3. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

  

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö »