Mail tilitoimisto(at)mauripehkonen.fi
Puhelin 040 8363 265
Facebook
Älä hätäile. Me hoidamme.

Tilinpäätös

Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava. Toimintakertomus on tilinpäätöksen yhteyteen kuuluva erillinen asiakirja, jolla on tarkat sisältövaatimukset.

Tilinpäätöstä koskevat monet määräykset ja muotovaatimukset. Se on esimerkiksi laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta, jonka mukaan tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava. Laskun päiväys tai maksamisen ajankohta eivät siis ratkaise. Tilinpäätöksestä on aina laadittava tasekirja sekä tase-erittelyt.

Työnsä päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö »