Mail tilitoimisto(at)mauripehkonen.fi
Puhelin 040 8363 265
Facebook
Älä hätäile. Me hoidamme.

Veroilmoitukset ja verosuunnittelu

Veroilmoitukset ja verosuunnittelu

Asiantuntijamme palvelevat yrityksiä, yrittäjiä ja kotitalouksia myös verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Verotus on keskeisessä asemassa yritykselle, yrittäjille ja yksittäisille kotitalouksille. Vuosittain yritykset joutuvat pohtimaan myös tuloksen jakamiseen liittyvää verotustaan.

Verotus on monimutkainen kokonaisuus, jossa pelkkä yrityksen veroihin keskittyminen ei riitä. Onnistunut verosuunnittelu edellyttää sekä yrityksen että yrittäjän ja/tai yrityksen omistajien verotuksen huomioimista kokonaisuutena.

Palkkatulo ja pääomatulo verotuksessa

Yrittäjäomistajien ja yrityksen verotusta suunniteltaessa omistajien tulojen jakaminen palkkatuloon ja yrityksestä saatavaan pääomatuloon on keskeisessä asemassa. Verotuksellisesti edullisin ratkaisu saadaan useimmiten laskemalla näiden kahden tulolajin kesken optimaalinen yhdistelmä. Toki laskennassa pitää ottaa huomioon myös pitkän aikavälin asettamat tavoitteet.

Yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa ja yritykseen kohdistuvassa veroriskissä olennaisessa osassa ovat myös erilaiset etuudet, esim. auto- ja asuntoetu, joita yrittäjä mahdollisesti saa yrityksestä.

Yhtiömuoto vaikuttaa verotukseen

Verotuksessa osakeyhtiöt ja henkilöyhtiöt eli kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö poikkeavat huomattavasti toisistaan. Vastaavasti toiminimen kohdalla verotussäännöt ovat hyvin erilaiset ja sisältävät muun muassa rajoitteita yrittäjän puolisolle ja samassa taloudessa asuville lapsille maksettaviin korvauksiin.

Hoidamme myös yksittäisiä henkilöveroilmoitusten tekoa huomioimalla mm. kotitalousvähennykset ja vuokratuloihin kohdistuvat vähennykset.

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö »